تفاوت لودسل 4 سیم و 6 سیم و اتصال به ماژول RS2LM

تفاوت لودسل 4 سیم و 6 سیم و اتصال به ماژول RS2LM

لودسل ها متناسب به مدلهای شرکت های سازنده، دارای ۴ یا ۶ سیم همراه با سیم شیلد هستند. انواع ۶ سیم علاوه بر ترمینالهای تغذیه + ، تغذیه – ، سیگنال+ و سیگنال – (Ext+ , Ext- , Sig+ , Sig-) دارای دو سیم دیگر سنس + و سنس – (Sen+ , Sen-) یا مرجع+ و مرجع- نیز هستند.

لودسل 4 سیم و 6 سیم


مقاومت سیم های الکتریکی به عواملی مانند دما و طول وابسته هستند. با توجه به این موضوع می توان گفت تغییرات دما و طول می تواند باعث تغییرات افت ولتاژ روی سیم شود، که سیستم ۶ سیم امکان جبران این تغییرات را فراهم می کند. لودسل های ۴ سیم به تغییرات حرارتی وابسته هستند و با طول کابل استاندارد کالیبره می شوند. به همین دلیل توصیه می شود طول کابل لودسل های ۴ سیم را کوتاه نکنید؛ در مورد سیستم های توزین، نمایشگر و ترانسمیترهای دارای ورودی ۶ سیم و جانکشن باکس توصیه می شود از لودسل های ۶ سیم استفاده شود تا افت ولتاژ روی کابل بین نمایشگر و جانکشن باکس جبران شود.

اگر چنانچه از لودسل 6 سیمه برای اتصال به ماژول RS2LM استفاده می کنید، سیم های sen+  ,  sen- را به پایه های Exe+  , Exe- وصل نمایید.

استفاده از لودسل های ۶ سیم به ۴ سیم ارجحیت دارد. و همچنین با افزایش یا کاهش طول سیم، دقت لودسل تغییر کمتری خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *