ماژول های ترموکوپل

ماژول های ترموکوپل (دما)

ماژول ترموکوپل تک کانال با خروجی PID برای SSR

ماژول ترموکوپل تک کانال با خروجی PID برای SSR

RS1ETC
ماژول ترموکوپل دو کانال با خروجی PID برای SSR

ماژول ترموکوپل دو کانال با خروجی PID برای SSR

RS2ETC
ماژول ترموکوپل 4کاناله

ماژول ترموکوپل 4کاناله

RS4TC